Všetky sily na monitor

Minulý týždeň v stredu robili piataci monitor. Deň pred tým mali 4 hodiny matematiky a dve hodiny slovenčiny. Už od septembra mali dve nulté hodiny: matematiku a slovenčinu. Rovnako to funguje aj u deviatakov: so slovenčiny už stihli cvične napísať desiatky monitorov.

Má to za následok, že deti sú zbytočne preťažované. Majú viac hodín vyučovania, ako by mali vo svojom veku mať. Okrem toho tvrdá príprava na monitor ich musí poriadne otravovať.

Monitor by mal odzrkadlovať, čo deti vedia a ako dobre škola učí. Takáto  príprava je proti zmyslu monitora.

Škola zavedením nultých hodín pravdepodobne porušuje štátny vzdelávací program a aj svoj vzdelávací program, pretože deti majú viac hodín vyučovania, ako by mali mať. Bolo by zaujímavé zistiť, čo si o tom myslí školská inšpekcia.

Keď sme žiadali, aby deti mali triednické hodiny, riaditeľka to zamietla s tým, že učitelia nemajú triednickú hodinu zaplatenú. Nulté hodiny ako prípravu na monitor ale tiež nemajú platenú. Ale výsledky monitoru môžeme všetci vidieť. To, že sú v triedach konflitky, ktoré učitelia často riešia cez hodiny, nie je zvonku vidieť.

 

Žiaci 5.C boli v divadle

Žiakov 5.C zobrala pani učiteľka Sroková do divadla. Pani učiteľka si za toto zaslúži pochvalu. Dcére sa divadlo páčilo a zdá sa, že deti aj dospelí si divadlo užili.

Deti boli v divadle v sobotu 14.11. Divadelníci zo Žiliny-Záriečia hrali Vesmírnu odyseu.

Myslím, že takáto akcia rozvíja vzťahy medzi deťmi a zlepšuje aj ich vzťah s učiteľkou. Lepšie ako sa o divadle učiť je do divadla ísť. Úplne najlepšie je divadlo si zahrať, ale to je trochu iná úroveň, v našom súčasnom školstve asi nedosiahnuteľná.

Prístup k týmto piatakom je podstatne iný, ako bol k súčasným deviatakom. Tí myslím, že na celom druhom stupni neboli na žiadnej kultúrnej akcii, výlete, v škole v prírode ani ničom podobnom.